Comissions

Comissió d’Acollida

Responsables de la comissió:

 • Julián Herrero
 • Marc Llucià

Aquest servei s’ofereix de dilluns a divendres en la franja horària de 8h a 9h del matí.

És un servei a disposició de totes les famílies de l’escola i se’n pot fer ús de manera fixa durant tot l’any o de manera eventual, pagant en ambdós casos una quota.

L’entrada es fa per la porta de la biblioteca d’accés directe des del carrer.

Hora límit per l’acollida: 8.50 h.

Dins de la biblioteca, els nens poden fer deures, llegir o jugar a diferents jocs que tenen a la seva disposició (cartes, material per fer collarets, puzles i d’altres).

També s’utilitzen els espais que envolten la biblioteca (els espais de racons i les seves joguines) i el gimnàs, on els alumnes poden jugar a jocs variats.

Tots aquests espais es deixen endreçats abans d’acabar l’acollida cada dia.

Hi ha nens que esmorzen durant aquesta estona.

Els nens/es poden escollir què volen fer, sempre sota el control de les monitores. Alguns nens s’aixequen molt d’hora i necessiten que l’acollida sigui un espai d’activitat lliure on es puguin preparar tranquil·lament per la jornada escolar.

Quan obre l’escola, les monitores controlen la sortida dels nens/es de Primària. Acompanyen a les seves aules els alumnes d’Infantil i es queden amb ells fins que la seva mestra és a l’aula.

Quota del servei

Quota mensual: 20 euros
Servei eventual: 2 euros (es cobrarà en el rebut del mes següent)

Les inscripcions es fan a la Secretaria de l’AMPA o per email a admonedumar@gmail.com

Dades de contacte: comissio_acollida@afaedumar.cat

Comissió de Benvinguda

Responsables de la comissió:

 • Desireé Flores
 • Maite

L’objectiu de la comissió és facilitar la integració a l’AMPA i l’Escola de les noves famílies que entran a l’Escola (principalment I3).

La comissió també ajuda a la resolució de problemes relacionats amb l’AMPA i les famílies de cicle infantil. També crea activitats que favoreixen la participació activa d’aquestes famílies.

Dades de contacte: comissio_benvinguda@afaedumar.cat

Comissió de Casals

Responsables de la comissió:

VACANTE

L’AMPA Edumar ofereix un casal a la setmana santa i un altre a l’estiu. La comissió és l’encarregada de decidir els requisits del casal i vetllar per què s’ofereixi un programa adient i complet. També té la responsabilitat de supervisar el procés d’inscripcions així com d’obtenir la valoració del casal de les famílies i un informe de tancament.

Els casals són un servei públic obert també a infants que no són de l’Escola Edumar.

El procés d’inscripcions s’obre aproximadament al febrer i abril pel casal de setmana santa i estiu respectivament.

La informació de l’últim casal que es va dur a terme està disponible aquí.

Comissió d’Extraescolars

Extraescolars esportives

Responsables de la comissió:

 • María Alonso
 • Miguel Moreno

Coordinadora Jocs Escolars:

 • Sonia Alonso

Extraescolars lúdiques

Responsables de la comissió:

 • Isabel García
 • Patricia Gayoso

La comissió d’extraescolars organitza la proposta d’activitats que es porta al Consell Escolar per la seva aprovació i després és l’encarregada de gestionar el procés d’inscripcions i vetllar pel funcionament de les activitats durant el curs.

Dades de contacte: comissio_extraescolars@afaedumar.cat

Comissió d’Entorn i Medi Ambient

Responsables de la comissió:

 • Laia Blasco
 • Míriam Molina
 • Mari González
 • Angie Vilar

L’objectiu de la comissió es millorar l’entorn i els espais exteriors relacionats amb l’escola.

Actualment la comissió está desenvolupant el projecte” El pati que volem” i el projecte “El camí escolar” mitjançant:

 • Anàlisi dels espais i els usos
 • Detecció de necessitats
 • Co-participació de tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, professors, monitors, ajuntament i famílies.
 • Ideació del projecte
 • Execució del projecte

Qualsevol membre de la comunitat educativa interessat en projectes de coperació en relació a l’entorn i en medi ambient pot contactar amb els membres de la comissió.

Dades de contacte: comissio_entorn@afaedumar.cat

Comissió de la Festa de la Primavera

Responsable de la comissió:

 • Raquel Blasco

La Comissió de la Festa de la Primavera s’encarrega de l’organització d’aquesta festa que té una mostra d’extraescolars, jocs i un dinar solidari al seu programa.

Comissió de Menjador

Responsables de la comissió:

 • Ainhoa Azurza
 • Milorad Soskic
 • Carolina Ballesteros
 • Romina Morichetti
 • Daniel García
 • Montse Negrín

Les persones responsables de la comissió visiten periòdicament el menjador, i n’informen a la junta en les reunions mensuals.

Consultes i suggeriments

Per qualsevol tema relacionat amb el menjador, preguem us adreceu exclusivament a la Comisió de Menjador, bé personalment, amb una nota escrita a contactar.

Aviso no asistir al comedor

Dades de contacte: comissio_menjador@afaedumar.cat

Comissió Formació de Famílies

Responsables de la comissió:

 • Sonia Medina
 • Sonia Escartín

El Pla de formació per a famílies ha estat pensat per crear espais d’aprenentatge i reflexió de cara a millorar els recursos educatius de les famílies i, també, per potenciar la participació de les AMPA en la millora de l’educació als centres.

Al mateix temps, el Pla pretén que el català tingui una presència normal en aquests espais.
La proposta final d’activitats és fruit d’una feina transversal entre les AMPA i diferents programes i serveis educatius municipals, liderada per la Regidoria d’Educació.

Dades de contacte: comissio_formacio_families@afaedumar.cat

Comissió de Relacions Externes

Responsable de la comissió:

 • Andrea Mateo

L’AMPA de l’escola EDUMAR és membre i participa i treballa activament amb la Federació Coordinadora de les AMPA de Castelldefels, que es reuneix quinzenalment per tractar temes pedagògics i educatius d’interès per a totes les escoles de Castelldefels.

S’organitzen activitats culturals com l’intercanvi de llibres per Sant Jordi; en col·laboració amb altres entitats, participa en l’organització de la Mostra de teatre, música i dansa, el Torneig de Scrabble i el Cicle de cinema infantil en català; s’intenta fomentar la lectura entre els nens de cicle mitjà i superior amb cooperacions amb la biblioteca i l’àrea de cultura i joventut de l’ajuntament; es pretén promoure l’ús de la llengua catalana amb la col·laboració del Servei Local del Català.

A més a més, es coordinen les relacions amb la FAPAC, la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Castelldefels, la policia local, altres entitats educatives de les administracions local i autonòmica, i amb la resta de teixit associatiu de caràcter cultural i esportiu de Castelldefels.

Dades de contacte: comissio_relacions_externes@afaedumar.cat

Comissió de Diversitat

 • Elionor Castillo
 • Miriam Caballero
 • Marco Compagnucci
 • Consuelo Segura

Dades de contacte: comissio_diversitat@afaedumar.cat

Comissió Economica

 • Sònia Robres
 • Marco Compagnucci
 • Sònia Fernández Barreras
 • Mar Ibañez

Dades de contacte: comissio_economica@afaedumar.cat

Comissió Sisena Hora

 • Sònia Medina
 • Montse Negrin
 • Carmen Rayas
 • Teressa Riera
 • Jordi Serra

Dades de contacte: comissio_sisena_hora@afaedumar.cat

Comissió Estatuts i Règim Intern

 • Sussana Mayorga
 • Mar Ibañez
 • Miguel Moreno
 • Montse Negrin

Dades de contacte: comissio_estatuts@afaedumar.cat

Comissió Biblioteca

 • Patricia Russo

Dades de contacte: comissio_biblioteca@afaedumar.cat

Leave a Reply