Hora complementària

Les activitats complementàries, són aquelles activitats que aporten qualitat al PEC (Projecte Educatiu de Centre) i estan orientades a l’educació integral de l’alumat. A la nostra escola, oferim un ampli ventall d’activitats que trenquen amb la dinàmica escolar, es realitzen cada dia, de 12:30 a 13:30h i les duen a terme les monitores i els monitors de l’escola.

L’hora complementària com a tal es du a terme de I4 a 6è. Els infants de I3 són recollits a l’aula per les seves monitores a les 12:30 h i fan hàbits específics:

  • Els que van a dinar es preparen per al menjador agafen el pitet, es renten les mans…
  • Els que van a dinar a casa agafen les motxil·les, les jaquetes…

Un cop tots preparats els que es queden a dinar a l’escola van al menjador i els que surten a les 13:30 h per anar a dinar a casa van a la biblioteca amb la seva monitora. A la biblioteca cada dia la monitora els hi prepara activitats diferents, expliquen contes, fan dibuixos, manipulen llibres, titelles…

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
I4 Cançons i danses
Contes en anglès
Tallers
(món del teatre,
disfeses,
maquillatges i
escenificacions
expresió corporal)
Titelles Jocs moguts
al pati
Piscina
(Experimentem)
I5 Piscina
(Experimentem)
Cançons
Contes en anglès
Tallers
(Món del teatre)
Titellles Jocs moguts al pati
1er Construcció i modelatge Tallers manuals
Jocs del món
Calaix de música
Anglès
Piscina
(danses i cançons,
jocs tradicionals
amb cantarelles
Jocs moguts al pati
2n Calaix de música
Anglès
Piscina (expressió corporal,
danses)
Construccions i modelatge Jocs moguts al pati Tallers d’Escola Verda
Reciclem i juguem!
3r SEP
Biblioteca
Calaix de música
Anglés
Piscina (jocs del món) Jocs moguts al pati Experiments
4t Hort
Origami
SEP
Biblioteca
Experiments Calaix de música
Anglés
Piscina (jocs del món)
Organització i estudi Scrabble Jocs de llengua
i mates
Biblioteca Revista
Educació Emocional
(mediadors)
Calaix de música
Anglés
Organització i estudi Experiments Jocs de mates i llengua
Anglès musical
Biblioteca Tallers d’Escola Verda
Reduïr, reutilitzar i reciclar

 
Per més informació de l’hora complementària podeu consultar els següents enllaços:

Complementària I4

Complemetària I5

Complemetària 1r

Complemetària 2on

Complemetària 3è

Complemetària 4t

Complementària 5è

Complemetària 6è

Per informació del dia a dia i fotos podeu consultar el blog que manté l’equip de monitores a:

http://lespaidelmigdiaescolaedumar.blogspot.com.es/