Informació econòmica

QUOTA DE SERVEIS

Quota mensual: 52 euros

La quota de serveis inclou les sortides dels alumnes, material escolar, els desplaçaments a la piscina (a partir del 2n trimestre), l’administrativa de l’AMPA i els especialistes i el monitoratge de l’hora complementària.

 

ACOLLIDA MATINAL

Quota mensual: 20€ (el mes de setembre hem mantingut el preu rebaixat de finals del curs passat: 15€)

Eventual: 2€ (es cobrarà en el rebut del mes següent)

Aquest servei no té subvenció.

 

SERVEI DE MENJADOR

USUARIS FIXES:

– Des del curs 2014-15, el cobrament mensual del servei de menjador fixe es fa en funció dels dies de cada mes. El preu diari és de 6,40€.

S’aplica preu d’usuari fixe als alumnes que utilitzen aquest servei 3 o més dies fixes a la setmana.

Quota reduïda per famílies amb 3 o més fills dinant a l’Escola: De setembre a juny: 95,80€ mensuals

ABSÈNCIA USUARIS FIXES: Cal avisar abans de les 10h a l’administrativa de l’AMPA per telèfon o correu del dia en que l’alumne fixe del servei de menjador no es quedi a dinar. S’abonaran 4€/dia en el rebut del mes següent.

ABSÈNCIA PER CONVIVÈNCIES: Es farà un abonament de 6,40€ (des-jun) per cada dia de no servei de Menjador per sortida de Convivències als usuaris fixes de menjador el mateix mes que les facin, a excepció de les famílies amb quota reduïda, on ja està fet aquest descompte.

L’AMPA es reserva el dret de suspendre el servei de menjador a la família que acumuli un màxim de 2 mesos de rebuts impagats.

 

USUARIS EVENTUALS:

– 7,40 euros Cal haver adquirit amb antelació un tiquet de menjador que s’haurà de lliurar a l’AMPA el dia que l’alumne utilitzi el servei.

 

CONVIVÈNCIES

Els tutors facilitaran a les famílies el preu estimat de les convivències dels cursos corresponents als seus fills amb el full d’informació general que lliuren el mateix mes d’aquesta sortida.

El cobrament de les convivències es farà en 3 cops. L’import del tercer pagament s’ajustarà al cost real de les convivències, que podria variar respecte al pressupost presentat:

CONVIVÈNCIES OCTUBRE (1r – 5è – 6è): 50€ el mes de setembre, 50€ el mes d’octubre i resta amb el rebut del mes de novembre.

CONVIVÈNCIES NOVEMBRE (2n): 50€ el mes d’octubre, 50€ el mes de novembre i resta amb el rebut del mes de desembre.

CONVIVÈNCIES FEBRER (3r): 50€ el mes de gener, 50€ el mes de febrer i resta amb el rebut del mes de març.

CONVIVÈNCIES MAIG (P4 – P5 – 4t)): 50€ el mes d’abril, 50€ el mes de maig i resta amb el rebut del mes de juny.

CONVIVÈNCIES JUNY (P3): 50€ el mes d’abril, 50€ el mes de maig i resta amb el rebut del mes de juny.

 

EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Preus publicats a l’apartat d’Extraescolars.

Cobrament trimestral.

 

PISCINA

Un pagament únic per a tot el curs. Les famílies han d’omplir una fitxa facilitada pel Patronat indicant les seves dades bancàries i és el Patronat qui els fa el cobrament.

IMPORTANT! No han de fer aquest pagament les famílies que són sòcies del Poliesportiu Municipal, les quals han de presentar una fotocòpia acreditativa (del carnet o rebut) amb la fitxa de les seves dades.

Els alumnes de 1r i 2n tenen subvenció de l’Ajuntament i tampoc han de pagar l’activitat.

No fan piscina els alumnes de 5è i 6è.